Sexsibility

Vad är Sexsibility?

"Sexsibility" (Sexsibilitet på svenska) innebär att ha sex med sensibilitet. En sexualitet som handlar om närhet, närvaro, tillit, lyhördhet, kraft och hängivelse. En sexualitet där alla våra delar får vara med - vår djuriska kraft, vår mänskliga sårbarhet och vårt andliga ljus....
Målet med Sexsibility-coachning är kunna acceptera och omfamna det som ÄR, tillåta sig att känna det man känner, älska sig själv precis som man är, att njuta mer av livet och känna sig mer levande."
-Lorenzo Stiernquist,  grundare och ansvarig för Sexsibility-coachutbildningen

Jag är sexsibilitycoach utbildad av Lorenzo och jag tycker orden ovan beskriver så väl det jag jobbar med. Närvaro, hängivelse, tillåtande av allt inom oss, att känna sig mer levande.. Och detta är  också  ledsstärnor för mig både på enskilda sessioner och sexsibilitykvällar jag håller.

Mer info om vad sexsibility finns på
www.sexsibility.com